Oppimismenetelmä

Oppimismenetelmänä on kokemuksellinen oppiminen, jossa painotetaan muodollisten harjoitusten soveltamista arkipäivään. Oppimisen perustan muodostavat henkilökohtaisen harjoittamisen kautta syntyvät oivallukset. Tämä kasvattaa stressinhallinta- ja rentoutumiskykyämme. Näin löydämme uusia tapoja elää arjen haasteissa.

 

MBSR-menetelmän vaikutuksista on tieteellisissä tutkimuksissa sekä osallistujien palautteissa todettu mm. seuraavaa:
 

 • stressinhallintakyvyn lisääntyminen

 • rentoutumiskyvyn lisääntyminen

 • fyysisten tai psyykkisten oireiden lieventyminen tai häviäminen

 • parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita kroonisia oireita

 • itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen

 • elämänilon laajeneminen

 

Tämä auttaa mm:

 

 • selkeyttämään asioiden priorisointia arjessa

 • lisäämään myönteisiä voimavaroja

 • selkeyttämään työn ja vapaa-ajan suhdetta

 • voimistamaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä

 • ehkäisemään uupumusta