Kurssisisältö

Ryhmissä käsitellään mm. seuraavia asioita:

 

  • Kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen mindfulnessin näkökulmasta.

  • Pääharjoituksina ovat menetelmään kuuluvat muodolliset meditaatio- ja joogaharjoitukset, joilla hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan arkipäivässä.

  • Harjoittamisen esteiden kohtaaminen ja niiden käsittely.

  • Rakastavan asenteen meditaation merkitys harjoituksissa ja arjessa.

  • Stressin vaikutus kehossa ja mielessä, stressin ennaltaehkäiseminen.

  • Itsehoito-ohjeet stressinhallintaan ja loppuun palamisen ennaltaehkäisyyn.

  • Hyväksyvä, tietoinen kommunikointi. Kuuntelutaitojen kasvattaminen, aito kuuntelu, millaista on vuorovaikutus hyväksyvässä tietoisessa läsnäolossa. Läsnä olevan kuuntelun ja kertomisen harjoittaminen.

  • Omien kokemusten sanoittaminen, kuuntelu sekä niiden ymmärtäminen.

  • Tunteiden ja tuntemusten kohtaaminen läsnäolevasti ja ymmärtävästi.

Jokainen etenee koulutuksessa omassa tahdissaan. Keskeisintä on hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen arkipäivässä sekä siitä seuraavien muutosten sisällyttäminen osaksi arkea.


Mindfulness-perusryhmä soveltuu niin yksityishenkilöille kuin ammattihenkilöille. Se antaa kyvyn ja perustiedot hyväksyvän, tietoisen läsnäolon soveltamiseen arjessa. Lisäksi se antaa perustiedot täydentäviin kursseihin, mm. b.ohjaajakoulutus (lasten ja nuorten mf ohjaajakoulutus Helsingissä; lisätiedot Pirjo Hämäläiselta), ja syventäviin kursseihin (Oulussa).
 

Ryhmän päävetäjänä toimii Valviran laillistama erikoispsykologi, psykoterapeutti, mindfulness-ohjaaja Pirjo Hämäläinen, joka on Leena Pennasen (Center for MindfulnessFinland  http://www.rentoutus-stressinhallinta.info/ ) ja Integrum Instituutin koulututtama ohjaaja. Leena Pennanen on saanut oppinsa Jon Kabatt-Zinnilta ja hänen tiimiltään. Pirjo Hämäläinen on työskennellyt yli 20 vuoden ajan aikuisten hyvinvoinnin ja kuntoutuksen parissa.